Naslovnica
Izborne konvencije u Mjesnim ograncima SDP

U utorak, 08.04.2014. održana je izborna konvencije Mjesnog ogranka SDP Zvijezda. Za predsjednika je izabran Krešimir Latin, a za potpredsjednicu Sanja Baršić. Konvenciju su pozdravili predsjednik GO SDP Karlovac Žarko Latković i potpredsjednik GO SDP Karlovac Davorin Andrijašević. Na Konvenciji je bilo riječi o tome kako je od silnih najava obnove Zvijezde sve ostalo samo na planovima. Radićeva ulica svakim danom sve više i više odumire.

201404165

U srijedu, 09.04.2014. održana je izborna konvencije Mjesnog ogranka SDP Turanj. Za predsjednicu je izabrana Dragica Milčić, a za potpredsjednika Alen Benković. Konvenciju je pozdravio predsjednik GO SDP Karlovac Žarko Latković pri čemu je pohvalio dosadašnji rad ogranka .

201404164

U četvrtak 10.04.2014. održana je izborna konvencija Mjesnog ogranka SDP Banija. Za predsjednika je izabran Nikola Badovinac, a za potpredsjednicu Vlatka Kiris. Konvenciju su pozdravili predsjednik GO SDP Karlovac Žarko Latković i potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca Marina Novaković Matanić.

201404162

U petak, 11.04.2014. održana je izborna konvencija Mjesnog ogranka SDP Borlin. Za predsjednika je izabran Anđelko Karlić, a za potpredsjednika Dubravko Golubić. Konvenciju su pozdravili vijećnik u Gradskom vijeću Grada Karlovca Nikola Badovinac i potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca Marina Novaković Matanić.

201404163

Istog dana je održana i Konvencija Mjesnog ogranka Grabrik gdje je za predsjednika izabran Denis Kordiš, a za potpredsjednika Marko Blagajac. Novi predsjednik je najavio rad na motivaciji članstva, češće sastanke te više komunikacije sa  građanima gradske četvrti.

201404161

 
Aktivnosti SDP-a

201404091luscic-jamadol

- U utorak, 01.04.2014. održana je izborna konvencije Mjesnog ogranka SDP Luščić-Jamadol. Za predsjednicu je izabrana Ana Belobaba, a za potpredsjednika Željko Mavretić. Konvenciju su pozdravili predsjednik GO SDP Karlovac Žarko Latković, potpredsjednik GO SDP Karlovac Davorin Andrijašević i potpredsjednica Gradskog vijeća Marina Novaković Matanić.
Na konvenciji se raspravljalo i o trenutačno najaktualnijoj temi u toj Gradskoj četvrti, a to je izgradnja kanalizacije na Jamadolu. Upravo zahvaljujući SDP prije deset dana u prostorijama Gradske četvrti Luščić-Jamadol, organizirana je prezentacija u suradnji s gradskom tvrtkom  Vodovod i kanalizacija o budućoj izgradnji kanalizacije na Jamadolu, ali i cijelog grada.

201404092magdic

- U srijedu, 02.04.2014. potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca Marina Novaković Matanić, predsjednik Foruma mladih SDP Karlovac Josip Bišćanić i potpredsjednik Foruma mladih SDP Karlovac Denis Kordiš uručili su računalo obitelji Trkulja iz naselja Lemić Brdo, koja ima učenicu trećeg razreda Medicinske škole.

IMG 20140404 060309- U četvrtak, 03.04.2014. održana je izborna konvencije Mjesnog ogranka SDP Drežnik-Hrnetić. Za novog predsjednika izabran je Nedeljko Višnjić, a za potpredsjednika izabran je Mladen Katnić. Konvenciju su pozdravili predsjednik GO SDP Karlovac Žarko Latković i potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca Marina Novaković Matanić.
Kao i na svim dosadašnjim konvencijama, tako se i na ovoj konvenciji raspravljalo o gorućim problemima Gradskoj četvrti, a ponajviše o sadašnjem stanju igrališta koje je poplava uništila, kao i o razdvajanju Drežnika i Hrnetića, za koje su potpisi i sva potrebna dokumentacija u Gradsku upravu predani prije vise od dvije godine, a koju Gradska vlast uporno odbija staviti na dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovca.

- U petak, 04.04.2014. predstavnici Foruma mladih SDP Karlovac zajedno s potpredsjednicom Gradskog vijeća Grada Karlovca Marinom Novaković Matanić uručili su računalo obitelji Magdić s Turnja.

201404093trkulja

Akcija Foruma mladih SDP Karlovac „Mladi za mlade“ se nastavlja i dalje iako je akcija bila planirana do 24.03.2014. godine, zato što nam građani još uvijek doniraju računala i računalnu opremu, a ujedno se i javljaju obitelji kojima su računala potrebno. Isto tako iz Inkasatora imamo najavu da će nam uručiti računalo za donaciju drugi tjedan.
Stoga pozivamo građane koji imaju mogućnosti da se još uvijek mogu uključiti u akciju, ali i da nam se jave obitelji kojima je računalo potrebno.
Sve informacije mogu dobiti na 091/589-9452, ili na karlovac@sdp.hr
Predstavnici Foruma mladih SDP Karlovac do sada su uručili 8 računala, a uskoro će biti osposobljeno još nekoliko računala.
Računalnu opremu koju nismo mogli iskoristiti, donirat ćemo učenicima 4. razreda osnovne škole Grabrik koji provode akciju sakupljanja električnog i elektroničnog otpada u sklopu projekta „Mali ekolozi-velike nagrade“. Akcija učenika je u ponedjeljak, 07.04.2014. od 7-19 sati ispred Osnovne škole Grabrik.

 
Obavijest

2014-03-291

U četvrtak, 27.03.2014. održani su izbori za predsjednika i potpredsjednika Mjesnog ogranka SDP Novi Centar. Dosadašnju predsjednicu Mariju Zatezalo, sada je zamijenila Željka Verner, a za potpredsjednika je izabran Robert Kostelić.
Novoizabrana predsjednica Željka Verner zahvalila se svim delegatima na ukazanom povjerenju, posebno dosadašnjoj predsjednici Mariji Zatezalo, te je rekla da će raditi na tome da SDP osvoji novi mandat u Gradskoj četvrti Novi Centar, te da će što više raditi s građanima na rješavanju njihovih problema u Novom Centru.

U petak, 28.03.2014. održani je konvencija Mjesnog ogranka SDP Rakovac.
Do sada je predsjednik Mjesnog ogranka bio Davorin Čanić.
Za novog predsjednika je izabran Nikola Dragić Krivokuća, a za potpredsjednika Ivan Lučin. Na samoj konvenciji raspravljalo se o nizu problema koje ima Gradska četvrt Rakovac, te o mogućnosti njihovog rješavanja, a posebno o komunalnim problemima u I.Kršnjavog, koje su stanari zajedno sa potpredsjednicom Gradskog vijeća Marinom Novaković Matanić krenuli rješavati.

2014-03-292

U petak, 28.03.2014. potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca Marina Novaković Matanić, predsjednik GO SDP Karlovac Žarko Latković, predsjednica Foruma mladih SDP Karlovac Josip Bišćanić i predsjednica Foruma mladih SDP Vrbovsko uručili su predstavnici udruge Europa Donna Agatha donaciju prikupljenu prodajom narcisa. Ukupno su Forumaši skupili 2000 kn.
A dogovorena je i buduća suradnja između Udruge i Foruma mladih SDP.

2014-03-293

 
Umanjenje komunalne naknade tvrtki TEHNO-DRVO d.o.o. iz Rijeke

Ogulin, 24.03.2014.

Početkom ožujka zaprimili smo anonimnu pritužbu na odluku gradonačelnika kojom je tvrtki TEHNO-DRVO d.o.o. za 75% umanjio iznos komunalne naknade. Ovim priopćenjem odgovaramo na pritužbu.

Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi koju je donijelo Gradsko vijeće, a primjenjuje se od 01. srpnja 2000. godine, gradonačelnik ima pravo umanjiti komunalnu naknadu kome hoće, za koliko hoće, na razdoblje koje hoće. Naime, u članku 6. stavka 2. Odluke o komunalnoj naknadi piše: U opravdanim slučajevima gradonačelnik može svojom odlukom pojedine obveznike plaćanja komunalne naknade osloboditi plaćanja u određenom iznosu odnosno na određeno vrijeme.

Slažemo se da treba smanjiti teret tvrtki Tehno-drvo d.o.o., ali isto tako komunalnu naknadu treba smanjiti svim ostalim tvrtkama i obrtima koji posluju na području Ogulina. Pogodovanjem jednoj tvrtki kažnjavaju se ostali koji plaćaju punu cijenu. Zato svima jednako treba smanjiti naknadu.
Poslovno okruženje u Ogulinu je izrazito nepovoljno. Poduzetnicima, obrtnicima i investitorima poslovanje otežavaju nameti, birokratske barijere, komplicirane i dugotrajne procedure, nekvalitetna materijalna, a posebno nematerijalna infrastruktura. Posljedica svega navedenog je pad gospodarske aktivnosti i rast nezaposlenosti. Umanjenjem naknade spomenutoj tvrtki gradska vlast je priznala da su u Ogulinu privrednici preopterećeni nametima.

Predlažemo da se za poslovne prostore uvedu dvije tarife komunalne naknade: niža za one koji se koriste i viša za one koji leže neiskorišteni. Tvrtkama i obrtima koji rade treba umanjiti komunalnu naknadu, a za poslovne prostore koji zjape prazni treba povećati komunalnu naknadu!

Komunalna infrastruktura se održava i gradi kako bi koristila zajednici. Najveća korist za zajednicu je kad privrednici tu infrastrukturu koriste za poslovnu aktivnost, proizvodnju i stvaranje radnih mjesta. Takvo ponašanje treba poticati. Za zajednicu je šteta kad infrastruktura i poslovni prostori leže neiskorišteni i propadaju od zuba vremena. Pošteno je da oni koji nemaju namjeru raditi i zapošljavati vrate gradu i građanima dio novca uloženog u izgradnju infrastrukture koja je povećala vrijednost njihovih nekretnina. Pojedinci su se tijekom privatizacije jeftino domogli nekretnina koje su nekada bile u društvenom vlasništvu, ne s namjerom da nešto rade, nego da ih preprodaju po većoj cijeni. Ti nisu privrednici, nego špekulanti.

Obveznicima koji rade treba olakšati poslovanje. Onima koji ne znaju što bi s poslovnim prostorima kojih su vlasnici treba povećati naknadu i tako ih potaknuti da aktiviraju prostor: neka ga iznajme, prodaju ili neka sami počnu raditi. Za građane, grad, državu, pa i za same vlasnike, najgore je kad poslovni prostori i infrastruktura propadaju neiskorišteni.

SDP Ogulin

 
Karlovac grad bajki
Kada smo prilikom donošenja novog Poslovnika o radu Gradskoj vijeća, kojim je broj vijećničkih pitanja smanjen s tri na jedno, govorili kako je to sumrak demokracije, nismo ni slutili da će se dogoditi ova nezamisliva situacija. U posljednja tri mjeseca samo je jednom sazvana sjednica Gradskog vijeća, a na sjednicama je sve manje i manje točaka dnevnog reda!

Podsjetimo samo da su u prošlom sazivu sjednice bile sazivane jednom mjesečno i imale su i po četrdesetak točaka... Koji je razlog ovoj drastičnoj promjeni kojom ne gubimo samo mi, gradski vijećnici, već i svi građani koji na taj način bivaju zakinuti za važne informacije iz Grada?

Bilo bi podnošljivo kada bi uzrok toga bila ušteda na dnevnicama, ili čak izbjegavanje neugodnih pitanja oporbe, ali uzrok je mnogo ozbiljniji i vrlo zabrinjavajući. Naime, predsjednik Gradskog vijeća ne saziva vijeće jer nema prijedloga odluka koje treba donijeti. A što je tome uzrok??

Uzrok je zapravo vrlo jednostavan - problem koji prati ovu gradsku upravu čitav niz godina, bezidejnost gradske uprave, prvenstveno gradonačelnika i njegovih suradnika koji na svoju ruku donose odluke bez konzultacija s gradskim vijećem, bez konzultacija s oporbom i građanima te na taj način vode ovaj grad sve brže i brže u propast. ... A rezultat takvog (ne)rada gradonačelnika i gradske uprave osjetimo svi mi, ponajviše građani.

Grad koji je nekada bio industrijski centar danas dotiče samo dno, iznad površine ga drži svega nekoliko velikih tvrtki. Poljoprivreda je na koljenima, kao i prerađivačka industrija, a i ono što se prerađuje većinom je iz uvoza. Grad koji je nekada privlačio tisuće turista, danas zjapi prazan. Očito je da Karlovac pod vodstvom gradonačelnika Jelića tone sve dublje i dublje, što možda najbolje pokazuje činjenica da će glavna investicija u dogledno vrijeme biti slatkovodni akvarij?! Zar je gradu na četiri rijeke zaista potreban slatkovodni akvarij, kada sve što će on nuditi možemo vidjeti uživo gotovo na svakom koraku?!

Umjesto da se sredstva ulažu u uređenje poslovnih zona, subvencije poduzetnicima koje će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, poticanje projekata za mlade, infrastrukturu i turizam, gradske vlasti ulažu u projekte od kojih će malo tko imati koristi.

Ne možemo a da se ne zapitamo postoje li iza ovakve odluke skrivene namjere gradonačelnika? Nažalost, gradonačelnik i gradska uprava nemaju nikakve, pa ni skrivene namjere, što je bilo i vidljivo iz šestomjesečnog izvještaja o radu gradonačelnika i gradske uprave. Jedina značajnija novost u gradu je osnivanje novih odjela - uhljebljivanja koalicijskih partnera. U intervju Jutarnjem listu je krivo napisana i od strane gradonačelnika demantirana izjava gradonačelnika: "U mojem mandatu riješeno je 20 kapitalnih projekta, svaki vrijedan više od 10 milijuna kuna...", a već smo se poveselili da je to istina, iako smo svjesni da je to još jedna bajka iz radionice gradske uprave.

Što točno gradonačelnik i gradska uprava (ne)rade i za što primaju, s obzirom na rezultate, previsoke plaće, osim što sve brže odustaju od neispunjenih predizbornih obećanja-bajki?
 


Stranica 1 od 102

SDP fotogalerija

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Najave

Trenutno

nema najava

novih događanja.

Trenutno

nema najava

novih događanja.

Trenutno

nema najava

novih događanja.

Trenutno

nema najava

novih događanja.

Trenutno

nema najava

novih događanja.fmsdp

youtube

karl2
alt=""

Aktualni sat

Ako želite da naši vijećnici u gradskim vijećima, općinskim vijećima ili u županijskoj skupštini postave na aktualnom satu pitanje u Vaše ime slobodno nam ga pošaljite:
Vaše pitanje:login